תוכנית הקורס כוללת הכנה למבחני הסמכה בינלאומיים של מיקרוסופט, סיסקו, צ’ק פוינט, לינוקס ואמזון ♦

ההדרכה מתבצעת בצורה פרטנית או בקבוצות קטנות של סטודנטים באותה רמה ♦

התרגילים בקורס נכתבו על ידי והם מבוססים על פרויקטים מהחיים האמיתיים ♦

הכוונה למציאת מקומות עבודה, הכנה לראיונות עבודה ♦

♦ Практические работы – настоящие проекты из реальной жизни

♦ Обучение в маленьких группах студентов одинакого уровня или индивидуально

♦ Подготовка к сдаче международных экзаменов Microsoft, Cisco, Check Point, Amazon, Linux

Microsoft Practical Labs

© Official Hands-On Labs and Study Materials from Microsoft Company
Online 4 | סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход

Installation, Storage, and Compute

Microsoft Server 2016

Installing, Upgrading and Migrating Servers
Configuring Storage
Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
Installing and Configuring Hyper-V
High Availability and Disaster Recovery
Implementing Failover Clustering
Implementing Network Load Balancing
Creating and Managing Deployment Images
Monitoring and Maintaining Virtual Machines

Online 4 | סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход

Advanced Networking

Microsoft Server 2016

Implementing an IPv4 Network
Implementing DHCP
Implementing IPv6
Implementing DNS
Implementing and Managing IPAM
Remote Access
Implementing DirectAccess and VPN
Implementing Networking for Branch Offices
Implementing Software Defined Networking

Online 4 | סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход

Active Directory and Identity

Microsoft Server 2016

Installing and Configuring Domain Controllers
Managing Objects in AD DS
Administering AD DS Sites and Replication
Implementing Group Policy
Securing Active Directory Domain Services
Deploying and Managing Certificates
Implementing and administering AD FS
Implementing and Administering AD RMS
AD DS Synchronization with Microsoft Azure AD


Online 4 | סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход

Automating Administration

With Windows PowerShell

Cmdlets for Administration
Understanding How the Pipeline Works
Using PSProviders and PSDrives
Querying Information by Using CIM and WMI
Working with Variables, Arrays, and Hash Tables
Basic and Advanced Scripting
Administering Remote Computers
Using Background Jobs and Scheduled Jobs
Windows PowerShell Techniques


Online 4 | סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход

Deploying Windows Desktops

Microsoft Enterprise Applications

Network Supporting for Application Deployment
Determining Operating System Deployment Strategies
Assessing Application Compatibility Tools
Planning and Implementing User State Migration
Managing and Deployments Using the Windows ADK
PXE-Initiated and Multicast OS Deployments
Implementing OS Deployment by Using the MDT
Deployment Using System Center Configuration Manager
Integrating MDT and Configuration Manager

Online 4 | סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход

Supporting and Troubleshooting

Microsoft Windows 10

Implementing a Troubleshooting Methodology Troubleshooting Startup Issues
Performing System Recovery
Troubleshooting Hardware and Device Drivers
Troubleshooting Group Policy
Troubleshooting Remote Connectivity
Troubleshooting Applications
Troubleshooting User Settings
Maintaining Windows 10


* קורסים * Курсы * Courses *

I teach what I do and do what I teach

Microsoft 365 Fundamentals

Cloud Concepts Principles of cloud computing Microsoft cloud services Migrating to cloud services Microsoft 365 Services Microsoft 365 core services Deploying Windows 10 and Office 365 ProPlus Unified endpoint management in Microsoft 365 Teamwork in Read more…

Microsoft 365 Administrator

Planning and provisioning Office 365 Overview of office 365 Provisioning a pilot deployment Planning a pilot deployment Managing Office 365 users and groups Managing user accounts and licenses Managing Passwords and authentication Managing security groups Read more…

Microsoft Azure Fundamentals

Cloud concepts Learning objectives: (Describe and understand cloud services and their benefits. Understand key terms you will encounter when working with cloud services. Understand public, private, and hybrid cloud models. Understand infrastructure as a service Read more…

Microsoft Azure Administrator

Identity Azure Active Directory Users and Groups Governance and Compliance Subscriptions and Accounts Azure Policy Role-based Access Control Azure Administration Resource Manager Azure Portal and Cloud Shell Azure PowerShell and CLI ARM Templates Virtual Networking Read more…

Cisco CCNA v7 2020

=> Download Complete List of Topics in PDF format Introduction to Network Explore the Network Configure a Network Operating System Network Protocols and Communication Network Access Ethernet Network Layer IP Addressing Subnetting IP Networks Build Read more…

Check Point Security Administrator

Check Point Security Administrator Firewall Concepts Methods of Attack Stand Alone Product Installation Initial Configuration from SmartConsole Understanding and Creating Check Point Objects Interfaces and Topology (WAN, DMZ, LAN) Configuring Network Address Translation (NAT) Security Read more…

Learn from IT Expert

Find me at the office

Nahshon st, 11 Kfar-Saba, Israel

Give me a ring

סרגיי גורוחוד | Сергей Гороход (+972)526848757

Contact Us